Priser

Et medlemsskab i foreningen Striben Randers koster 200,- kr om året.

 

Som medlem optages en hver person, der støtter op om vores formål.

For at kunne optage medlemskab skal man være fyldt 18 år. Som medlem forpligter man sig til at overholde foreningens vedtægter og regler.

Medlemskabet er delt op i to kategorier.

Kategori 1 medlem: Personer som er bosat i Randers kommune. Har mulighed for medindflydelse i foreningens arbejde via forslag , som tages op på bestyrelsesmøde,  hvor personen bliver inviteret med.

Kategori 2 medlem: personer som ikke værende bosat i Randers kommune. Har samme fordele som alle medlemmer, dog ingen medindflydelse på foreningens arbejde.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med 1 måned varsel, og vil træde i kraft med udgangen af kontingent året (31/12)